skip to Main Content

Sveriges största bostadskö av Hyresrätter!
Vi är en bostadsförmedling som förmedlar hyresgäster till privata och kommunala hyresvärdar samt privatpersoner. Vi förmedlar hyresgäster för förstahandslägenheter, studentlägenheter, rum, seniorboende och hus. Vi förmedlar alltid på uppdrag från hyresvärdar.

Vi är ingen marknadsplats utan en förmedling. Avgiften för sökande är en medlemsavgift för platsen i registret medan förmedlingen är kostnadsfri. Vissa hyresvärdar tillämpar bostadskö medan vissa har andra kriterier. Vid kö-system är kön aktiv dvs sökande måste lämna intresseanmälan.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vi ska hantera bostadskö, uthyrningssystem och marknadsplats för Sveriges hyresvärdar. Bostadskön ska vara flexibel så att alla typer av hyresvärdar kan använda systemet. Uthyrningssystemet ska vara Sveriges bästa. Marknadsplatsen ska vara det givna sättet att nå ut med sina lägenheter.

Vi ska med mjuka värden hjälpa bostadssökande. Vi ska förenkla sökandet av hyresrätt samt aktivt jobba med integration och mångfald både på bostadsmarknaden men också i våra egna lokaler. Vi ska vara tillgängliga.

VÅR VISION
Bostadsregistret är den självklara bostadskön för hyresrätter i Sverige.

FINANSIERINGEN
Bostadsregistret finansieras genom en låg års/medlemsavgift för bostadssökande. Utöver bostadskön finansieras företaget genom tjänster på uppdrag av hyresvärdar samt andra kringtjänster.